Sammendrag (SmartTolk)

Svært få arrangementer synstolkes i Norge. Det er derfor behov for å ta fram nye løsninger som øker interessen og tilbudet av live synstolking. I prosjektet SmartTolk skal vi forske på om ekstern synstolking (fjerntolking) kan være en god løsning for å kunne tilby live synstolking. Ekstern synstolking vil si at synstolken ikke behøver å være fysisk til stede der det skjer. Vi mener dette kan være en innovativ og smart løsning for å imøtekomme det økte behovet for synstolking, samtidig som kravene til kvalitet ivaretas.

I prosjektet skal vi forsøke å finne fram til gode løsninger som gjør det teknisk mulig å tilby ekstern synstolking. Deretter skal vi teste disse løsningene, og bruke testresultatene til å utvikle en tjeneste som tilbyr ekstern synstolking (SmartTolk).