Sammendrag (Kunstig intelligens og sensorteknologi)

Google, Microsoft, Apple, Amazon og mange andre private og offentlige institusjoner legger ned store ressurser innen kunstig intelligens (ki). Hva kan og har dette betydd for mennesker med nedsatt funksjonsevne? I dette prosjektet ønsker vi å kartlegge påbegynte prosjekter og teste ny teknologi. Vi ønsker også å undersøke hvilke barrierer barn har og på skolen og på hvilken måte teknologi kan brukes eller utvikles for å redusere disse barrierene. Hovedmålet i prosjektet er å kartlegge, teste og utrede behov for KI og sensorteknologi brukt for å kompensere for funksjonsnedsettelser.