Sammendrag (Lek og lær)

Prosjektet Lek og lær skal kartlegge hva som finnes internasjonalt av universelt utformede underholdningsprodukter. Det vi vet er at mange av de kommersielle produktene ikke er universelt utformet. Vi vil derfor legge ned innsats i å teste utvalgte produkter og finne gode alternativer. Hovedmålet i prosjektet er å kartlegge og teste underholdningsteknologi for barn med nedsatt funksjonsevne.