Sammendrag (Koding for alle)

Med fagfornyelsen og nye læreplaner innlemmes programmering i flere fag som matematikk og musikk, med konkrete målformuleringer. Måten programmering har utviklet seg på, spesielt for begynneropplæring, har endret seg veldig mye de siste åra. Endringene har gjort det mer krevende å utvikle universelt utformede tilbud, spesielt fordi løsningene som brukes er veldig visuelle og krever dra-og-slipp. Dette betyr at både synshemmede og bevegelseshemmede kan bli ekskludert. Dette vil vi ta tak i gjennom prosjektet «Koding for alle». Hovedmålet i prosjektet er å kartlegge og utarbeide løsninger som gjør koding tilgjengelig og spennende for funksjonshemmede, og som tilfredsstiller læreplanene i grunnskolen.