Sammendrag (Universell utforming av digitale læringsressurser)

 

Digitale læringsressurser brukes stadig mer i grunnskolen. Mange kommuner velger derfor å kjøpe inn digitale læringsressurser i stedet for, eller i tillegg til, tradisjonelle lærebøker. I utgangspunktet er dette en positiv utvikling fordi digital informasjon åpner muligheten for å gjøre innhold tilgjengelig for flere. Men digital informasjon kan også bli en ny barriere, hvis ikke mulighetene utnyttes. Med dette prosjektet ønsker vi å kartlegge om nye læringsressurser er universelt utformet, og peke på hvilke forbedringer som kan gjøres.