Sammendrag (Canvas)

Nye krav til universell utforming skal sikre at nedsatt funksjonsevne ikke er en hindring for studier og aktiv deltakelse i læringsmiljøet. Den mest brukte læreplattformen i høyere utdanning er Canvas, og i dette prosjektet skal det forskes på hvor tilgjengelig løsningen er: både rammeverket og innhold (kurs). Hvilke tekniske og/eller pedagogiske utfordringer finnes i Canvas, og hva kan gjøres for å videreutvikle det digitale læringsmiljøet for å bli best mulig for flest mulig?