Sammendrag (App-løftet)

 

Smarttelefon, apper og appcessories gir funksjonshemmede tilgang til standardteknologi og helt nye kompensatoriske hjelpemidler. Hvor universelt utformet apper er, varierer imidlertid mye. Dette ble blant annet dokumentert i MediaLTs prosjekt Appcessories i 2016. De store forskjellene gjør at vi nå ønsker å gjøre et løft for å forbedre tilgjengelighet og universell utforming i standard-apper. I verste fall kan apper være helt utilgjengelige for de som benytter skjermleser, bryterstyring eller annen hjelpeteknologi. Vår hypotese er at grunnen til at mange apper ikke er universelt utformet, skyldes manglende kompetanse hos utviklere, og denne kompetansen skal vi motivere utviklerne til å skaffe seg.

 

 

 

Et positivt prosjektfunn i Appcessories-prosjektet var at tilbakemeldinger ser ut til å kunne føre til forbedringer. MediaLT vil derfor gå videre med en større kartlegging av hvor effektivt det er å gi tilbakemeldinger til app-utviklere om tilgjengelighet. Vi skal sammenlikne tilbakemeldinger i åpne medier med lukkede tilbakemeldinger. Videre vil vi vurdere hvor effektivt det er med ren tekst sammenliknet med for eksempel bruk av video.

 

 

 

Facebook og evt. andre sosiale medier skal brukes for å få så mange prosjektresultater som mulig. Vi skal opprette en egen gruppe der både funksjonshemmede brukere, fagpersoner innen universell utforming og app-utviklere kan delta. For å hjelpe "vanlige" brukere med å gi tilbakemeldinger om tilgjengelighet, skal vi utvikle en veileder med konkrete framgangsmåter for rapportering av feil og tips til hvordan det er mest effektivt å forklare problemer. I tillegg til verdifull kunnskap om hvor effektivt det er å rapportere tilgjengelighetsfeil i apper håper vi at prosjektet medfører mange og praktisk nyttige forbedringer i eksisterende apper.

 

 

 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med NTNU Gjøvik.