Sammendrag (Stabile testsider)

 

Hovedmålet i prosjektet er å utvikle et sett med testsider for WCAG-feil. Ambisjonen er at testsidene skal bli en viktig ressurs for å vurdere ulike testverktøy, men også for å lære studenter og kursdeltakere      ulike suksesskriterier i WCAG.

 

MediaLT har laget en eksempelsamling for web og universell utforming. Eksempelsamlingen er et av veldig få nettsteder på norsk med gratis tips om tilgjengelighet og universell utforming til de som jobber med web. MediaLT tror at et sett med nettsider som inneholder dokumenterte WCAG-feil vil bli et verdifullt tillegg i eksempelsamlingen. Slike sider kan blant annet brukes for å:

 

  • ·       Sjekke validatorer og lære disse verktøyene
  • ·       Sammenlikne testresultater fra ulike valideringsverktøy
  • ·       Øve på å finne WCAG-feil manuelt
  • ·       Lage quizer og konkurranser
  • ·       Feil-sidene vil forbedre selve eksempelsamlingen, siden vi får laget flere demonstrasjoner av brudd på WCAG.

 

For å gjøre det mer interessant å lære WCAG, tenker vi oss også at testsidene kan brukes til quizer og konkurranser. Dette vil også øke interessen for eksempelsamlingen, og stimulere til økt bruk.