Sammendrag (God praksis for universelt utformede dokumenter)

Funksjonshemmede (spesielt sterkt synshemmede) opplever ofte at det er problematisk å få tilgang til viktige dokumenter på jobb. Dette skyldes at dokumentene er utformet på en måte som gjør dem tidkrevende og vanskelig å lese, og i noen tilfeller er innholdet helt utilgjengelig. Det er imidlertid fullt mulig å lage dokumenter som fungerer godt for folk med forskjellige forutsetninger og behov. Målsetningen i dette prosjektet er derfor å

Gi funksjonshemmede kunnskap om god praksis for universell utforming av dokumenter, slik at de er i stand til å videreformidle denne kunnskapen på egen arbeidsplass.

   Denne målsetningen ønsker vi å oppnå gjennom å:

  • Utvikle et kurs for funksjonshemmede i universell utforming av dokumenter.
  • Gjennomføre to testkurs.
  • Hjelpe hver kursdeltaker å spre informasjon om god dokumentutforming på egen arbeidsplass.
  • Ebaluere nytten av kursene.