Håndverk, innovasjon og kunst

Prosjektnummer: 218840

Universell utforming (uu) skal være en del av utviklingsprosesser, og ikke bare materialiseres gjennom et sett med standardiserte og tekniske valideringskriterier. For å kunne designe for alle trengs verktøy og teknikker som tar høyde for ulike forutsetninger, og hvordan forutsetningene kan integreres i prosesser for planlegging, implementering og testing. I dette prosjektet ønsker vi å utvikle egnede teknikker og fremgangsmåter for å lage universelle nettsider og tjenester, og prosjektets hovedmål er å: Utvikle og dokumentere metoder og teknikker for universell utforming på web.

Noen aktuelle fokusområder:

  • Hjelpemiddelteknologi og tilgjengelighetsstandarder: Det finnes mange hjelpemidler for funksjonshemmede som presenterer web-grensesnitt på alternative måter. Vi ønsker å dokumentere dette gjennom testing, litteratursøk og et aktivt diskusjonsforum. Det vil være viktig å se på tilgjengelighetsstandarder: begrensninger og muligheter. Demonstratorer/eksempelsamling skal utvikles.
  • Web-utvikling og menneske-maskin interaksjon: Med bakgrunn i teori og praksis ønsker vi å utvikle og demonstrere kunnskap og egnede metoder for moderne web-utvikling og uu. Her jobber vi med arbeidshypotesen om at suksess handler om både håndverk, innovasjon og kunst.

Resultatet fra prosjektet skal bli en bok der målet er å formidle hva uu innen web er og ikke er, hvilke potensial det ligger i å designe for brede målgrupper og hvilke verktøy, teknikker og kriterier som eksisterer for å bruke uu til utforming av innovative og kreative webgrensesnitt. Vi vil i arbeidet benytte kunnskap fra blant annet IT Funks tidligere prosjekter som eksempler på gode løsninger, og legge til rette for aktiv kommunikasjon/diskusjon mellom fagmiljøer.