Sammendrag (NUFinger)

Prosjektnummer: 2010/3/0278

Bakgrunn: Norges Blindeforbund gjennomførte i perioden 01.01.2005-31.12.2006 arbeidet med utviklingen av et taktilt verdensatlas (H&R, prosjektnummer 2004/3/0275) i samarbeid med MediaLT. Kartene legges på en plate som kobles til en PC. Dette gjør at brukeren kan få både taktil feedback og informasjon som tale fra PCen. Den absolutt største fordelen med et slikt system er at kartene kan bli langt mer forståelige og detaljerte enn tradisjonelle, taktile kart. Tilbakemeldinger fra brukere viser at atlaset er en stor suksess, og for første gang på mange tiår har sterkt synshemmede tilgang til oppdaterte kart. Vi ønsker nå å gi synshemmede et enda bedre tilbud. Det bør lages detaljkart over Norden (finnes ikke i dag), og vi ønsker å utrede mulighetene for og lage piloter for kart over nær- og fellesområder som er viktige for synshemmede.

Prosjektets målsetting: Videreutvikle det talende, taktile Atlas'et med nordiske detaljkart og finne løsninger som gjør at sterkt synshemmede kan få kart over nærområder og viktige fellesområder. Det er satt opp følgende milepæler i prosjektet:

 1. Kartlegge hvilke ressurser som kan brukes for utvikling av taktile, talende, Nordiske kart
 2. Gjennomføre brukerundersøkelse om hvilke fellesområder det er viktigst å lage kart over
 3. Gjennomføre brukerundersøkelse om hvilke nærområder det bør lages kart over
 4. Utvikle teknisk løsning for kart for nær- og fellesområder
 5. Lage taktile, talende Nordiske kart
 6. Brukerteste Nordiske kart
 7. Lage kart over nær- og fellesområder
 8. Brukerteste kart over nær- og fellesområder
 9. Gjøre nødvendige endringer ihht. brukertesting
 10. Finne løsninger for finansiering av nye kart for nær og fellesområder
 11. Dokumentasjon og sluttrapportering

Prosjektets målgruppe: Blinde og sterkt svaksynte barn, unge og voksne.

Beskrivelse av gjennomføring: Norges Blindeforbund og MediaLT vil samarbeide om gjennomføringen av prosjektet. Hver aktivitet/milepæl er omtalt i prosjektbeskrivelsen. Som i alle våre tidligere samarbeidsprosjekter vil nært samarbeid med sluttbrukere bli prioritert.

Prosjektets betydning: Tilgang til kart er viktig for alle, spesielt for sterkt synshemmede som ikke får denne informasjonen gjennom aviser, nyhetssendinger på tv, litteratur osv. Det taktile verdensatlaset er derfor et viktig hjelpemiddel! Atlaset har i dag ikke detaljkart over Norden, og dette bør absolutt lages. Videre bør også synshemmede kunne få kart over nær-og fellesområder: faktisk er slike kart mye viktigere for synshemmede enn seende som kan orientere seg uten kart i nærområdene.

Fremdriftsplan: Prosjektet går over 2 år. Hver aktivitet er satt opp med estimert tid. I aktivitetsgjennomgangen i prosjektbeskrivelsen er det også satt opp leveranser for hver aktivitet.