Sammendrag (SETT)

Synstolking har en forholdsvis kort historie i Norge, og vi ligger langt bak land det er naturlig å sammenligne oss med. Derfor er det et stort behov for prosjekter som understøtter og forserer utviklingen av synstolking i Norge. En av de mest presserende behovene for å få synstolking ut på nye arenaer, er gode og hensiktsmessige løsninger for distribusjon av synstolking i for eksempel kinosaler og teatre. Målet med dette prosjektet er å løse dette behovet ved å ta fram et enkelt og rimelig alternativ for en slik distribusjon. Først da ligger det til rette for at synstolking kan få gjennomslag på kino, teater, idrettsarangementer, konferanser med mer.