5.3: Innstillinger skal kunne lagres

Programvarens instillinger må kunne lagres. Det er lite hensiktsmessig f.eks. å måtte gå gjennom en veiviser hver gang produktet skal brukes. Følgende punkter bør vektlegges:

  • Programmet skal starte med de instillingene som ble benyttet forrige gang det var i bruk
  • Det bør være mulig å lagre ulike oppsett (f.eks. for ulike brukere)
  • Lagring og gjenfinning av oppsett skal være enkelt

I tillegg til lagring av instillinger bør det være mulig å lagre status: hvor i et spill man er kommet. Også her må det kunne lagres flere oppsett. Slik funksjonalitet vil delvis kunne mulliggjøre: 1.4 Tillat direkte valg av deloppgaver og 1.5 Tillat direkte tilgang til hemmelige områder. Dette kan oppnås ved at status lagres på ønskede steder/tidspunkt i et spill.

Relaterte punkter