5.1: Installasjonen skal være enkel, helst uten at systemfiler byttes ut

Dersom installasjoner kan unngås er alle fornøyde! Dette lar seg imidlertid ikke alltid realisere. Installasjonene skal gjøres så enkle som mulig, og gjerne uten unødvendige valg. Eventuelle valg kan gjøres med en veiviser (jfr. 5.2 Benytt en veiviser for produktets tilpasninger), når produktet er installert.

Dersom systemfiler byttes ut vil det være sjanse for at datamaskinen blir ustabil. Dette er ikke ønskelig for noen, spesielt ikke dersom datamaskinen også brukes som et teknisk hjelpemiddel (kommunikasjon, skolearbeid, ...). Konsekvensene kan bli store dersom ikke hjelpemidler fungerer etter en installasjon. Et eksempel på dette kan være skjermlesere som ikke virker etter oppdatering av skjermdrivere.

Relaterte punkter