4.3 Forklaringer av bilder og handlinger skal kunne slåes av/på

Det å inkludere auditiv beskrivelse av bilder eller handlinger er en nyttig funksjon å ha som et valgalternativ. Det samme gjelder muligheter for å velge forklaringer ved hjelp av tegn til tale på video. Dette gir spesiell støtte til syns- og hørselshemmede men vil også generelt ha en funksjon for mennesker som ikke er så flinke til å tolke grafisk informasjon.

Forklaringer av bilder/handlinger må kunne slåes av/på. I noen tilfeller kan også slike forklaringer være redundans som tekniske hjelpemidler utnytter helt automatisk (f.eks. i produkter med web-grensesnitt).

Relaterte punkter