4.2 Ulike lyder, for eksempel bakgrunnsmusikk og alarmer skal kunne slåes av/på

Lyd kan være motiverende, men også virke svært distraherende. Ulike lyder bør kunne skrues av/på, spesielt dersom lydene ikke er vesentlige for framdriften i spillet. Bakgrunnsmusikk kan være et eksempel på lyd som bør kunne "fjernes".

I spill der det benyttes mye tekst er det en fordel om det går ann å benytte kunstig tale (syntetisk eller difonbasert). Spillene må ta høyde for slik funksjonalitet, men ikke nødvendigvis inneholde selve taledriveren. For mange brukere vil det være vell så enkelt å benytte stemmer de kjenner fra tidligere. MSSAPI er antakelig det mest aktuelle grensesnittet for Windows-baserte PCer.

Relaterte punkter