3.5 Benytt tydelig visuell belønning

For mennesker med store, sammensatte lærevansker vil tydelig visuell/ auditiv belønning (for eksempel animasjon eller video) være avgjørende for ønsket om å opprettholde dialogen med programmet. Etter hvert som kompetansen øker, vil resultatet av egen handling være motiverende i seg selv. Programresponsens verdi vil da i større grad knyttes til informativ tilbakemelding i programmet.

Relaterte punkter