3.2 Fargevalg og kontrast (knapper, menyer, bakgrunn, tekst osv) skal kunne justeres

For mennesker som har problemer med syn eller persepsjon (problemer med å oppfatte det man ser), er det viktig med tydelige kontraster. Behovet for fargekombinasjoner og kontraster er ulikt fra person til person.

Det er en stor fordel dersom programvare benytter standardinstillingene i operativsystemet og/eller inneholder muligheter for tilpasning av farger/kontrast for ulike elementer, f.eks:

  • knapper og andre kontroller
  • bakgrunn
  • menyer
  • rammer
  • osv.

Valg må kunne lagres (jfr. 5.3 Innstillinger skal kunne lagres).

Relaterte punkter