2.2 Flere ulike input-enheter skal kunne brukes samtidig

En funksjonshemmet bruker kan ikke nødvendigvis benytte alle funksjoner i et program (selv om det tas høyde for tastaturstyring etc.). Dersom det legges til rette for at flere styresystemer kan brukes samtidig kan imidlertid en gruppe funksjonshemmede "jobbe sammen". Dette kan være både gøy, lærerikt og øke bruksområdet for et produkt.

Relaterte punkter