1.6 Bruk enkelt språk

Språket som benyttes, både i skriftlige meldinger og som tale, har betydning for brukernes evne til å forstå informasjonen som skal formidles. Språket bør være enkelt og kortfattet. Dersom dette er nødvendig kan man ha flere språkmodi: kortfattet, beskrivende, slang, ...

Relaterte punkter