1.4 Tillat direkte valg av deloppgaver

En funksjonshemmet bruker kan muligens benytte deler av et spill (deloppgaver). Dersom spillet er lagt opp sekvensielt er det imidlertid ikke sikkert at brukeren klarer å komme til de aktuelle deloppgavene. Tillat derfor direkte valg av deloppgaver.

Direkte valg av deloppgaver kan delvis oppnås ved å lagre instillinger (jfr 5.3 Innstillinger skal kunne lagres).

Relaterte punkter