1.2 Tilby valg som gir reelle forskjeller mht. vanskelighetsgrad 

Programvare med muligheter for valg av funksjonalitet, omfanget av hjelp osv., vil gjøre at produktet kan benyttes av en bredere brukergruppe. Eksempler på valg kan være:

  • hastighet
  • kompleksitet
  • funksjonalitet
  • språk/tekster

Relaterte punkter