Ressurssamling - MIKT

Sist oppdatert: 26.02.2007

Kurs

Center for Universel Design (NCSU): Universal by Design, D-492 (Coming Spring 2008)
http://www.design.ncsu.edu/cud/general_g/guniversalbydesigncourse.html

CSUN: Center on Disabilities - Training Programs
http://www.csun.edu/codtraining/trainingprograms.html

EASI: Barrier-free Information Technology
http://easi.cc/workshops/adaptit.htm

NTNU, Kurs i universell utforming
http://videre.ntnu.no/pages/programs/universell_utforming/

Universal Design Education Online
http://www.udeducation.org/

Sertifisering

SSB BART Group Web Accessibility Technology - Implementation Support
http://www.ssbtechnologies.com/products/impsupport/AccessibilityCertification.pdf

WEB og tilgjengelighet

Dive Into Accessibility: 30 days to a more accessible web site
http://diveintoaccessibility.org/

Kvalitetsmerking av offentlige nettsteder
http://www.norge.no/kvalitet/

SHDIR, Tilgjengelige nettsteder 1:3 - Oversikt og innholdsproduksjon
http://www.shdir.no/publikasjoner/veiledere/tilgjengelige_nettsteder__1_3___oversikt_og_innholdsproduksjon_49635

SHDIR, Tilgjengelige nettsteder 2:3 - Design og koding
http://www.shdir.no/deltasenteret/publikasjoner/tilgjengelige_nettsteder__2_3___design_og_koding_62041?dummy=null

W3C: WAI
http://www.w3.org/WAI/

W3C: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php

W3C: Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG)
http://www.w3.org/WAI/intro/atag.php

Web Accessibility: Web Standards and Regulatory Compliance
Andrew Kirkpatrick, Richard Rutter, Christian Heilmann, Jim Thatcher, Cynthia Waddell
http://www.amazon.com/gp/product/1590596382

WebAIM, Articles
http://www.webaim.org/articles/

WebAIM, Screen Reader Simulation
http://www.webaim.org/simulations/screenreader.php

Web: andre nyttige ressurser

The W3C CSS Validation Service
http://jigsaw.w3.org/css-validator/

The W3C Markup Validation Service
http://validator.w3.org/

W3Schools Online Web Tutorials
http://www.w3schools.com/

Nyttig informasjon og veiledere

Accessible Digital Media
http://ncam.wgbh.org/publications/adm/

IBM: Academic Initiative - Accessibility - Getting started
http://www-304.ibm.com/jct09002c/university/scholars/skills/accessibility/index.html

NBF, Diverse brosjyrer om universell utforming
http://www.blindeforbundet.no/CDA/storypg.aspx?id=1516&zone=46&parentzone=44&Ver=1

NBF, Teksten - slik vi vil ha den. Når skrift skal gjøres tilgjengelig for synshemmede
http://www.blindeforbundet.no/nbf/publikasjoner/brosjyrer/teksthefte/Teksten.htm

SHDIR: Selvbetjening for alle! - tilgjengelige automater
http://www.shdir.no/publikasjoner/veiledere/selvbetjening_for_alle____tilgjengelige_automater__55724

UI Access, ressurssamling
http://www.uiaccess.com/accessucd/resources.html

UN Enable
http://www.un.org/esa/socdev/enable/

Universell utforming - begrepsavklaring
Miljødepartementet http://www.universell-utforming.miljo.no/artikkel.shtml?id=668

UW-Madison: videos/podcasts - Accessibility
http://www.doit.wisc.edu/accessibility/video/

Se også ressurssamlingen til nettverket Universell IKT for mer nyttig informasjon om universell utforming, samt SMUDI-prosjektets ressurssamling på Brukergrupper og deres spesifikke behov, og eksempler på Fleksibel Teknologi.