Referanser (UPS-prosjektet)

Brænde, Eirin og Halvorsen, Anne Kathrine
Fra vilje til uttrykk - Metodikk for utprøving av betjeningsutstyr for barn med omfattende motoriske vansker
Oslo, Kommuneforlaget 2003

Papert, Seymour
Hur gör giraffen när den sover - skolan, datorn och kunskapsprocessen
Daidalos AB, 1994
ISBN 91-7173-015

Turkle, Sherry
leva.online
Stockholm, Norstedts 1997