1.1 La det være en progresjon fra lett til vanskelig og/eller fra start til videregående nivåer

Det er her av betydning at selve konseptet er aldersnøytralt, enkelt uten å være barnslig , motivasjonsfremmende, skaper glede og gir lyst til å gå videre. Programmet bør ha en struktur som gjør det mulig å legge opp en progresjon fra enkle til mer komplekse oppgaver og/eller ha en logisk oppbygging fra start til noe videregående.

I mange spill finner man en trenings-modus. For noen brukere kan en slik modus være det som skal til for å kunne bruke spillet. Med andre ord kan trenings-modusen være nok for noen.

Relaterte punkter