Installasjon av Firefox 3.0 beta 2

Da vår installasjon skal optimaliseres for god tilgjenglighet, var det på tidspunktet testene ble utført helt nødvendig å legge inn den siste betaversjonen til Firefox. Grunnen er at det er gjort såpass omfattende forbedringer mht. tilgjenglighet i denne versjonen mot 2.0 som ligger installert som standard. Kommandoene som er uthevet i kursiv skal utføres i et konsollvindu.

 1. Last ned Firefox 3.0 beta 2 fra Mozilla.com.
 2. Installer påkrevd pakke:

  sudo apt-get install libstdc++5
 3. Ta en backup av eksisterende innstillinger:

  sudo cp -R ~/.mozilla ~/.mozillabackup
 4. Pakk ut den nedlastede filen til /opt katalogen:

  sudo tar -C /opt -jxvf firefox-3.0b2.tar.bz2
 5. Så må en lenke opp katalogen med programtilleggene (plugins):

  cd /opt/firefox/plugins/
  sudo ln -s /usr/lib/mozilla-firefox/plugins/* .
 6. For å oppdatere alle lenkene til å peke til den nye Firefox installasjonen kjøres disse kommenadoene:

  sudo dpkg-divert --divert /usr/bin/firefox.ubuntu --rename /usr/bin/firefox
  sudo ln -s /opt/firefox/firefox /usr/bin/firefox
  sudo dpkg-divert --divert /usr/bin/mozilla-firefox.ubuntu --rename /usr/bin/mozilla-firefox
  sudo ln -s /opt/firefox/firefox /usr/bin/mozilla-firefox

Nå skal Firefox 3.0 beta 2 være installert. Fremgangsmåten er hentet fra ubuntugeek.com.

Sist oppdatert: 21. januar 2008