5.2: Benytt en veiviser for produktets tilpasninger

Redundans og ulike valg for oppsett av produkter er viktige elementer i disse retningslinjene. Tilpasninger/valg skal kunne settes opp på en enkel måte. Veivisere eller dialogbokser er naturlige metoder, og det må være enkelt å starte veiviseren eller åpne aktuelle dialogbokser. Vær bevisst mht. språk, slik at ulike alternativer blir forståelige for brukerne.

Relaterte punkter