4.5 Start/stopp skal være tilgjengelig ved opplesing av tekst

Det må være mulig å starte/stoppe opplesing av løpende tekst. Start/stopp er viktig for at brukere skal kunne ta pauser, og evt. for å få repetert hele eller deler av innholdet (jfr. 4.4 Mulighet for repetisjon).

Relaterte punkter