4.4 Mulighet for repetisjon

Beskjeder som gis vha. tale må kunne repeteres. Dette kan skje automatisk dersom responsen fra brukeren uteblir, eller som resultat av et brukervalg. Mange sammenhengende meldinger kan være vanskelig for brukerne, og dersom dette er nødvendig vil det hjelpe noe med en mulighet for repetisjon.

Relaterte punkter