4.1 Tilby ulike valg for hastighet og lengde, stemmer, volum for ulik auditiv informasjon osv.

Avspillingshastigheten for lyd/tale må kunne varieres uten at kvaliteten forringes vesentlig. Det er en fordel dersom man har valg mellom kvinne- eller mannsstemmer. Videre kan bokmål eller nynorsk språk ha betydning for noen.

Det å kunne lese inn egen tale motiverer til interaktivitet. En slik funksjon vil evt. også gjøre hjelpere i stand til å legge inn ekstra informasjon/hjelp.

Auditiv informasjon brukes til forskjellige ting: beskjeder, effekter (ikke nødvendigvis viktig for selve spillet), interaksjon med brukeren, ... Det er en stor fordel om ulike typer auditiv informasjon kan ha individuelle lydjusteringer (jfr 4.2 Ulike lyder, for eksempel bakgrunnsmusikk og alarmer skal kunne slåes av/på).

Relaterte punkter