3.4 Mulliggjør valg av hastighet for animasjoner og video

Noen mennesker med sammensatte lærevansker vil ha problemer med å oppfatte video/animasjoner som beveger seg for raskt. Det er derfor en fordel om man kan justere denne hastigheten i et dataprogram. For mennesker som har store oppmerksomhetsvansker (for eksempel mennesker med store kognitive vansker), vil det ha betydning at programresponsen i form av video/ animasjon varer så lenge at de får tid til å oppfatte det som skjer på skjermen.

Valg må kunne lagres (jfr. 5.3 Innstillinger skal kunne lagres).

Relaterte punkter