3.1 Tilby ulike valg for oppløsning, størrelse og detaljer

Mennesker med omfattende hjerneskader vil ofte ha defekter i det visuelle sanseapparatet, og orienteringsrefleksen vil av og til hemmes av spasmer eller ufrivillige bevegelser. For å identifisere et objekt må man først finne ut hva som er figur og hva som er bakgrunn i et bilde. I programvare som skal brukes av mennesker med visuelle persepsjonsproblemer (problemer med å oppfatte det en ser), er det viktig med tydelig grafikk og en bakgrunn uten mange forstyrrende elementer.

Det er en stor fordel dersom programvare benytter standardinstillingene i operativsystemet og/eller inneholder muligheter for tilpasning av grafiske elementer, f.eks:

  • oppløsning
  • antall farger
  • størrelse og detaljer på ulike objekter
  • osv.

Valg må kunne lagres (jfr. 5.3 Innstillinger skal kunne lagres).

Relaterte punkter