2.4 Hastighet og størrelse på markører og pekere skal kunne tilpasses

For at pekere og markører skal kunne brukes av alle må det være mulig å tilpasse størrelse og hastighet. Farger og kontrast er også viktige egenskaper (jfr. 3.1 Tilby ulike valg for oppløsning, størrelse og detaljer og 3.2 Fargevalg og kontrast (knapper, menyer, bakgrunn, tekst osv) skal kunne justeres).

Det er en stor fordel dersom programvare benytter standardinstillingene i operativsystemet og/eller inneholder muligheter for tilpasning av markører og pekere.

Valg må kunne lagres (jfr. 5.3 Innstillinger skal kunne lagres).

Relaterte punkter