2.3 Gjør det mulig å justere følsomhet/feiltolleranse

Egenskaper til tastatur og annet input-utstyr kan tilpasses. Eksempler fra Microsoft Windows for mus og tastatur er:

  • Tastatur: repetisjonsforsinkelse, repetisjonshastighet, markørblinking, trege taster, filtertaster, veksletaster, ...
  • Mus: knappekonfigurasjon (venstre/høyre-hendt), hastighet på dobbeltklikking, hastighet (bevegelse av muspekeren), aksellerasjon, bruk musetaster, ...

Det er en stor fordel dersom programvare benytter standardinstillingene i operativsystemet og/eller inneholder muligheter for tilpasning av input-utstyr.

Valg må kunne lagres (jfr. 5.3 Innstillinger skal kunne lagres).

Relaterte punkter