1.5 Tillat direkte tilgang til hemmelige områder

Mange spillprodusenter legger inn hemmelige områder eller hemmelig utstyr for at brukerne skal spille spillet deres mye. Dette er ofte basert på "juksekoder", som man kan taste inn for å få tilgang til "hemmelighetene". Juksekodene får man gjerne ved å gjøre de mest usannsynlige ting i spillet. Ofte finner man dem helt tilfeldig når spillet brukes.

Hemmelighetene er vanskelig tilgjengelig, helt til førstemann legger dem ut på internett. Dette har noen spillprodusenter tatt hensyn til og gir en opsjon i spillet der du kan velge å få alle hemmelige koder med en gang, eller en om gangen hvis du ønsker å prøve deg litt frem først. En opsjon for å frigi hemmelige koder vil ikke ødelegge for noen spillere: poenget er at dette skal være valgfritt!

Tilgang til hemmelige områder og utstyr kan delvis oppnås ved å lagre instillinger (jfr 5.3 Innstillinger skal kunne lagres).

Relaterte punkter