Sist oppdatert: 05.02.2013

Fagplan synstolking

 

1. Teori

Historie
Ulike tradisjoner for synstolking
Områder for synstolking
Synstolking for ulike genre
Kunnskap om synshemmede
Retningslinjer
Språk
Prioritering
Synstolkingsprosessen

2. Skripting

Filmforståelse
Forstå hva som skal prioriteres
Formulering/språk
Bruk av verktøy
Tidskoder/timing
Kvalitetssikring

3. Innlesing/etterarbeid

Stemmebruk
Mikrofonbruk
Bruk av verktøy for innlesing
Bruk av verktøy for redigering
Kvalitetssikring