Prosjektsammendrag

Web-baserte grensesnitt for innlegging av data har blitt svært vanlige de siste årene. Nettleseren brukes for å sende søknader, fylle ut selvangivelsen, bestille billetter, publisere på inter- og intranett osv. Også i administrativ programvare som sak/arkiv og økonomisystemer har web-baserte grensesnitt langt på vei tatt over. For mennesker som bruker datatekniske hjelpemidler kan denne utviklingen være en fordel. Synshemmede kan for eksempel i stor grad benytte de samme teknikkene for navigering på tvers av helt forskjellige applikasjoner. Tilgjengeligheten til egnede input kontroller er imidlertid en betydelig utfordring. Web-skjemaer kan gjøres tilgjengelige, men pr. i dag mangler det brukbare løsninger for input i rike applikasjoner. Her er antakelig produksjon av strukturerte dokumenter den viktigste utfordringen. Mens tradisjonelle tekstbehandlere tilbyr valgfrihet mht. fremgangsmåte (verktøyknapper, menyvalg, hurtigtaster, hurtigmeny, oppgaverute osv), mangler web-baserte applikasjoner den samme fleksibiliteten. Dette medfører at brukere som ikke benytter mus må bruke grensesnitt som i beste fall er ekstremt lite effektive. I verste fall er disse systemene helt ubrukbare for mennesker som benytter skjermlesere, skjermforstørrere eller andre datatekniske hjelpemidler. Denne utfordringen blir stadig mer aktuell også i systemer der mennesker både er produsent og kosument (prosument): wiki, blogger, diskusjonsfora, …

Prosjektets mål er: Lage en tilgjengelig demonstrator for web-basert publisering av strukturert og universelt utformet innhold.

Ved å følge internasjonale retningslinjer (ATAG) ønsker vi å oppnå tilgjengelighet for alle. Prosjektets primære målgruppe er likevel sterkt synshemmede. Et viktig prosjektresultat vil være en tilgjengelig pilot for innlegging av strukturert tekst. Denne vil frigis som åpen kildekode. Dette sikrer at de som ønsker å bruke koden kan gjøre dette i egne publiseringssystemer, tilpasse koden til andre brukergrupper osv.