Prosjektgruppe (SMIDIG)

  Navn

   

  Organisasjon

   

  Arbeidsområde

   

  Miriam Nes Begnum  (prosjektleder) MediaLT Prosjektledelse, prosjektrapportering, analyse, rapport, hovedprosjekt, formidling
  Per Starheim MediaLT Analyse, tilrettelegging, brukertester, rapport
  Morten Tollefsen MediaLT Forskningssamarbeid, hovedprosjekt, rapport
  Willy Andersen PERMOBIL Teknisk kompetanse, rullestoler, ergonomi
  Trond Ausland MediaLT Analyse, tilrettelegging, brukertester, rapport
  Lasse Barthel Uloba Brukerbehov og behovsanalyse, brukertesting
  Andreas Henden Uloba Brukerbehov og behovsanalyse, brukertesting
  Tomas Brusell BRUSELL DENTAL Teknisk kompetanse, brytere
  Kirsti Cath Dahle - Brukerbehov og behovsanalyse, brukertesting
  Geir Musum Benum Teknisk kompetanse, mikrofoner
  Leif Ringstad Normedia AS Teknisk kompetanse, brytere, analyse, rapport
  Jon Erik Kjelland ETAC Teknisk kompetanse, rullestoler