Prosjektgruppe (PIKT)

Navn

Organisasjon

Arbeidsområde

Miriam Nes

(prosjektleder)

MediaLT

Prosjektledelse, systemtilpasninger og programforenkling, testing, utarbeidelse/dataanalyse spørreundersøkelse, analyse, forskningssamarbeid, formidling

Morten Tollefsen

MediaLT

Prosjektledelse, analyse, teknisk kompetanse, forskningssamarbeid, hovedprosjekt, formidling

Trond Ausland

MediaLT

Systemtilpasninger og programforenkling, alternativt styringsutstyr, teknisk kompetanse

Kirsten Ribu

HiO

Testing, utarbeidelse/dataanalyse spørreundersøkelse, analyse, forskningssamarbeid, formidling

Leif Ringstad

Normedia

Analyse, forskningssamarbeid

Vigdis Jynge

SIKTE

Brukerkompetanse (eldre), formidling

Kirsten Lode

Nasjonalt senter for bevegelsesforstyrrelser

Brukerkompetanse bevegelsesforstyrrelser

Inger T. Tømte

Brukerkontakt, Parkinson

Brukerkompetanse/ IKT-veileder, alternativt styringsutstyr, testing, utarbeidelse spørreundersøkelse, forskningssamarbeid

Birger J. Natvig

Brukerkontakt, Parkinson

Brukerkompetanse, alternativt styringsutstyr, testing, forskningssamarbeid

Thyra Kirknes

Parkinsonforbundet

Brukerinvolvering/referansegruppe, organisering, alternativt styringsutstyr, distribuering/innsamling spørreundersøkelse, formidling