Prosjektgruppe (lydtekst)

Navn

Organisasjon

Arbeidsområde

Magne Lunde (prosjektleder)

MediaLT

Prosjektledelse, kontakt med TV-selskapene, varig drift, kurs bildetolking

Morten Tollefsen

MediaLT

Brukergrensesnitt, tekniske spørsmål, brukertester

Trond Ausland

MediaLT

Tekniske spørsmål, kurs bildetolking

Cor van der Lijcke

Norges Blindeforbund

Kontakt med Nederland, evaluering

Bjørn Roger Johansen

Norges Blindeforbund

Brukertester, varig drift

Toril Laberg

TeleFunkForum/Deltasenteret

Brukergrensesnitt, varig drift

Arne Kyrkjebø

NLB

Bildetolking