Prosjektgruppe (MIKT)

NavnOrganisasjonArbeidsområde
Magne Lunde MediaLT Prosjektledelse, uttesting og evaluering, varig tilbud
Morten Tollefsen MediaLT Prosjektledelse, IKT og tilgjengelighet, utarbeidelse av fagplan, kursopplegg og tester, kursgjennomføring, fagbok
Trond Ausland MediaLT IKT og tilgjengelighet, kursgjennomføring, fagbok
Bernt Nilsen Datakortet a.s Fagplan, sertifisering, varig tilbud
Håkon aspelund Deltasenteret Faglig innhold, sertifisering, varig tilbud
Rudolph Brynn Dokumentasjonssenteret Faglig innhold, internasjonal situasjon, varig tilbud
Daniel Scheidegger Senter for IKT-hjelpemidler (SIKTE) IKT og tilgjengelighet
Knut Lindelien Standard Norge Standarder, internasjonalt arbeid
Kirsten Ribu Høyskolen i Oslo Faglig innhold, varig tilbud
Andre Liem NTNU Faglig innhold, varig tilbud