Prosjektgruppe: tilgjengelighet i fri programvare

Magne Lunde
MediaLT

Morten Tollefsen (prosjektleder)
MediaLT

Are Flyen
MediaLT

Jan Buchal
Brailcom (Tsjekkia)

Knut Yrvin
Trolltech

Representant oppnevnes seinere
Skolelinux

Lars Bjørndal
Handytech