Prosjektgruppe (DAISY)

Navn Organisasjon  Arbeidsområde 
Morten Tollefsen (prosjektleder) MediaLT prosjektledelse, brukertester
Magne Lunde MediaLT prosjektledelse, brukerkrav, brukertester
Rolf Fasting Institutt for spesialpedagogikk, UiO brukertilpasning og evaluering
Solveig-Alma Hulaas Lyster Institutt for spesialpedagogikk, UiO brukertilpasning og evaluering
Per Sennels Huseby kompetansesenter tekniske standarder
Torgun Deila Huseby kompetansesenter pedagogisk markup
Åge Nigardsøy Norges Blindeforbund Brukerkrav, brukertester
Arne Kyrkjebø Norges lyd og blindeskriftsbibliotek produksjon og verktøy
Stein Nørve Utdanningsdirektoratet produksjon, brukertester
Anders Frankenberg Dolphin Audio Publishing Avspillings- og publiseringsverktøy
Kjetil Hærås KABB produksjon
Tore Simensen Bo Jo Tveter AS verktøy (distributør)
Morten Huseby Blindes Produkter AS verktøy (distributør)
Roar Fikkan Universitetet i Oslo brukertester og verktøy