Prosjektgruppe (GPS)

  • Morten Tollefsen (MediaLT)
  • Magne Lunde (MediaLT)
  • Magne Bolme (Synshemmede akademikeres forening)
  • Harald Holone (Høyskolen i Østfold)
  • Statens kartverk
  • Jo Herstad (Universitetet i Oslo)
  • Michael Cyrus (Nav kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse)
  • Sjur Lindbæk (Huseby kompetansesenter)
  • Åge Auby (Norges blindeforbund)