Profilering i en universelt utformet virkelighet

Universell profilering er mer enn bare farger og logoer.

Skrevet av: Morten Tollefsen, 25.1.13

MTB: Dette er min personlige blogg, og artiklene er mer løse i stilen enn på f. eks medialt.no.

For ca. 20 år siden jobbet jeg i Oslo kommune. Vi laget en profilhåndbok, og den ble ganske tradisjonell. Spesielt farger var et tema på møte etter møte. Ufattelig lite spennende for meg som var fargeblind, og ikke engang vet ordentlig hva farger er. Nå er jeg helt blind, og farger har ikke blitt mer interessant av det. Engasjementet nådde nye høyder da det skulle tegnes ny logo. Jeg var fasinert over en ting den gangen: hvor ekstremt bestemte meninger veldig mange hadde om små detaljer. Tenk om engasjementet for saksbehandlingen hadde vært like stort!

Hva er egentlig profilering?

"Profilering kommer av ordet profil. En profil er noe som utmerker seg på en karakteristisk måte med særtrekk og egenart. Behovet for profilering kommer når for eksempel en bedrift eller organisasjon ønsker å markere seg overfor kunder og medlemmer, og vil framstå tydelig og gjenkjennelig, enhetlig og velorganisert. En grafisk profil kan også styrke bedriftskulturen og de ansattes opplevelse av enhet. Nye profiler kan dessuten gi signaler om generell fornyelse og nye mål for virksomheten." (knabbet fra http://www.proskilt.no/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=29).

Kunder og medlemmer, ja, og for de fleste betyr vel det mennesker med ganske ulike forutsetninger og behov. Det bør de som lager profilhåndbøker tenke på!

Fortsatt er det mange som tenker papir og fysiske omgivelser når de lager profilhåndbøker. Det er fint, men ikke tilstrekkelig. I dag skjer profilering i like stor grad på nettsteder, epost og med elektroniske dokumenter. Det betyr muligheter for profilering mot nye brukergrupper: for eksempel blinde.

Hva bør en profilhåndbok inneholde?

Det vil variere hva som bør inn i en profilhåndbok. Noen eksempler (i tillegg til det som alt er vanlig):

  • Hvilke alternative tekster som skal brukes for logoer og annen grafikk.
  • Retningslinjer for teksting av video.
  • Dokumentstruktur (både for nettsider og dokumenter).
  • Hvilke elektroniske formater som skal brukes.
  • Universell utforming og fysiske omgivelser.
  • ...

Jeg kan komme på mer, men det tar vi når du inviterer meg med i prosjekt: Ny profilhåndbok, hehe!