Tut og kjør

I "Tut og kjør" får du se, høre og lære om framkomstmidler i vid forstand: Alt fra Kong Harald med sin seilbåt til trikkeføreren i gata (i alt 26). I tillegg til bildene, vil man kunne høre lyden av de ulike framkomstmidlene, få faktaopplysninger og høre føreren av framkomstmidlet snakke.

[Bilde: en rallybil] [Bilde: Liten gutt på MC]

"Tut og kjør" er en av fem utgivelser knyttet til MediaLTs pekebok program, der fellesskapet mellom voksne og barn er satt i sentrum. Bøkene og programmet kan brukes av alle - også av funksjonshemmede.

Med pekebok-programmet kan man få beskrivelser av bildene, enten vha. tekst eller lyd. Programmet kan styres med tastatur eller mus. Alle funksjoner har hurtigtaster, og det er derfor også mulig å bryterstyre programmet.

 

For mer informasjon, send en forespørsel til oss til oss!