Martines dyrebok

I "Martines dyrebok" får du møte 28 norske dyr. Ved siden av at det er lagt inn bildebeskrivelser, dyrelåter og barnestemmer som sier hvilket dyr som vises, er det spilt inn en barnesang til hvert bilde.

[Bilde: Nærbilde av en rev] [Bilde: nærbilde av en måltrost]

Kontakten mellom voksne og barn er sterkt vektlagt i "Martines dyrebok", og derfor kan den elektroniske pekeboka brukes så tidlig som før barna har fylt ett år, men helt opp til barna er åtte år vil de ha glede og utbytte av den elektroniske pekeboka. Hensikten har vært å gjenskape lesekrokens hyggestund foran dataskjermen, samtidig som PCens mange muligheter utnyttes.

"Martines dyrebok" er en av fire utgivelser knyttet til MediaLTs pekebok program, der fellesskapet mellom voksne og barn er satt i sentrum. Bøkene og programmet kan brukes av alle - også av funksjonshemmede.

Med pekebok-programmet kan man få beskrivelser av bildene, enten vha. tekst eller lyd. Programmet kan styres med tastatur eller mus. Alle funksjoner har hurtigtaster, og det er derfor også mulig å bryterstyre programmet.

For mer informasjon, send en forespørsel til oss til oss!