Instrumentboka

I "Instrumentboka" får du se, høre og lære om 33 instruementer fra hele verden. Bildene viser et eksempel på hvordan et slikt instrument kan se ut. I tillegg finnes det en bildebeskrivelse, faktatekst og opplesning, instrument lyd og melodi.

[Bilde: et althorn] Instrumentboka er den femte elektroniske pekeboka MediaLT har laget. Den er laget i en oppdatert versjon (versjon 2) av programvaren. Med denne oppdateringen har pekebøkene blitt enda mer tilgjengelige enn tidligere. Denne pekeboken handler om en rekke ulike musikkinstrumenter. Den er laget særlig med tanke på barn i skolealder, men vi håper den skal kunne brukes av mange, og gi mye nyttig og morsom lærdom til både store og små.

"Instrumentboka" er en av fem utgivelser knyttet til MediaLTs pekebok program, der fellesskapet mellom voksne og barn er satt i sentrum. Bøkene og programmet kan brukes av alle - også av funksjonshemmede. Brukerterskelen er lav, fordi programmet er enkelt å betjene. Med Pekebok-programmet kan man få beskrivelser av bildene, enten vha. tekst eller lyd.

For mer informasjon, send en forespørsel til oss til oss!