Fritt fram for Asgeir

"Fritt fram for Asgeir" er laget i samarbeid med NRK barne-tv om fjernsynsserien "Fritt Fram". I elleve filminnslag for man være med seriens frontfigur Asgeir ut på ulike opplevelser, som er krydret med sprøe og uventede påfunn fra Asgeirs side. Videre inneholder "Fritt fram for Asgeir" en konkurranse om fjernsynsserien, et intervju med Asgeir, Asgeirs vaffeloppskrift og bilder fra studio.

[Bilde: Asgeir og Vaske]

I denne spennende videoboka følger vi Asgeir på forskjellige "eventyr". Videoene er bildetolket, dvs. at Asgeir selv forteller det som skjer! På denne måten kan også synshemmede få med seg innholdet i videoene.

Den store utfordringen var å beskrive bildene samtidig som videoklippene spilles av, uten at det opprinnelige lydbildet på video-klippene ble forringet. Etter å ha jobbet med "Fritt fram for Asgeir", er det vår erfaring at lydbeskrivelsene snarere har styrket opp under og forbedret det opprinnelige lydbildet, enn forringet det.

For mer informasjon, send en forespørsel til oss til oss!