Presentasjon av deltakerne i ressursnettverket

Nedenfor finner du en kort presentasjon av deltakene i ressursnettverket Universell IKT.